TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme ja käyttäjiemme yksityisyyttä. Tämän perusteella olemme laatineet nämä tietosuojaperiaatteet, jotka koskevat asiakastietojen keräämistä, käyttöä, julkaisemista, välittämistä ja säilyttämistä. Toimintamme Internetissä on kaikkien asiaankuuluvien toimintojen sekä asiaankuuluvan Euroopan unionin lainsäädännön ja Viron tasavallan lakien mukaista.

Henkilötietojen, henkisen omaisuuden ja teknisten tietojen suoja

Tämän tietosuojaselosteen ehdot koskevat Hammas32:n verkkosivuja (www.hammas32.ee) ja salonkia (mukaan lukien toimituspiste). Hammas32 kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakkaan palvelemiseksi salongissa ja verkkotilausympäristössä sekä kanta-asiakasohjelman toiminnassa.

Hammas32 välittää asiakkaille suoramarkkinointi-, kampanja- ja alennustarjouksia vain, jos asiakas on antanut suostumuksensa ja se voidaan esittää toistettavassa muodossa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Datan avulla voimme tiedottaa asiakkaille Hammas32:n uutisista, kampanjoista ja tapahtumista. Asiakas, joka ei halua olla uutiskirjelistallamme, voi milloin tahansa poistaa itsensä listalta. Käytämme kerättyjä henkilötietoja myös tavaroiden toimittamiseen ja velvoitteidemme täyttämiseen asiakasta kohtaan.

Henkilötiedot ovat tietoja, joita Hammas32 kerää palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, yhteyden ottamiseksi palvelun tarjoamiseksi tai kysymysten ratkaisemiseksi. Hammas32 ei käsittele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai GDPR tai EU-asetus 2016/679) asetuksessa määriteltyjä arkaluonteisia henkilötietoja.

Hammas32 henkilötietojen rekisterinpitäjänä sitoutuu suojaamaan asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja ja heidän yksityisyyttään. Hammas32:n toiminta Internetissä on kaiken asiaankuuluvan toiminnan ja asiaankuuluvan Euroopan unionin lainsäädännön sekä Viron tasavallan lakien mukaista, mukaan lukien EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679.

Hammas32 toteuttaa kaikki varotoimenpiteet (mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet) kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus muuttaa ja käsitellä tietoja. Tietokannan käyttäjät ovat käyneet tietokannan käyttöön tarvittavan koulutuksen.

Turvallisuus

Hammas32:n tietosuojaselosteen periaatteet koskien henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, käyttöä, julkaisemista, välittämistä, muokkaamista, unohtamista ja poistamista on kuvattu alla.

Hammas32-salongissa, verkkosivuilla ja verkkopalveluympäristössä tehtyjen tilausten ja ostosten yhteydessä saatuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Salattu tietoliikennekanava pankkien kanssa varmistaa ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

Mainitut periaatteet eivät koske oikeushenkilöiden ja muiden yritysten/laitosten tietojen käsittelyä, eivätkä ne sisällä henkilötietojen käsittelyä sellaisilla verkkosivuilla/palveluympäristöissä, joihin viitataan verkkosivuillamme/palveluympäristöissämme (ulkoiset linkit). Yritystä edustava henkilö (palvelun asiakkaana) ei ole luonnollinen henkilö, koska se on sellaisen oikeushenkilön valtuutettu edustaja, jonka henkilötietojen käsittelyä ei sääntele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 . Kaikkia Hammas32:n palveluhenkilöitä, jotka ovat tekemisissä henkilötietojen kanssa, ohjeistetaan noudattamaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUSTA (EU) 2016/679 ja käyttämään turvatoimia työssään, joka koskee Hammas32:n asiakkaiden palvelua.

Tiedonkeruu

Hammas32 käsittelee seuraavia henkilötietoja: a) Henkilötunnus b) Nimi c) Osoite d) Puhelinnumero e) Sähköpostiosoite f) tiedot asiakkaan ostoksista ja asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista

Luonnollisten henkilöiden osalta kerätyt tiedot ovat tarvittaessa yksilöllisyyden tunnistamista varten henkilötunnus, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelin, kaupunki ja sijaintimaa yhteydenpitoa varten. Oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä varten keräämme rekisterinumeron, ALV-numeron, nimen, maan, osoitteen, yhteydenotto- ja laskujen lähetysosoitteet, yritystä edustavien yhteyshenkilöiden nimet sekä heidän sähköpostiosoitteensa ja yhteystiedot puhelinnumerot.

Hammas32-verkkosivustolla vieraillessasi vierailijasta kerätään henkilökohtaisia ​​teknisiä tietoja. Palveluympäristöissä (verkkotilausympäristö ja salonki) kerätään henkilötietoja myös palvelujen tarjoamista ja henkilöiden tunnistamista varten. Hammas32:ssa kerätään tietoja rekisteröityjen osto-/myyntitapahtumien yhteydessä sekä kanta-asiakasohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä alennushinnan määrittämiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi (myyntijärjestelmässä). Tietoa kerätään myös sivuston kävijämääristä, jotta ympäristöä parannettaisiin ja vierailijoille viihtyisi. Hammas32-verkkokaupan tilausympäristössä voidaan kerätä henkilötietoja yksilöitä kiinnostavista aiheista (mukaan lukien ostoskorin sisältö, mieltymykset, asenteet, käytös jne.) odotetun tiedon jakamisen parantamiseksi sekä parantaa siten asiakaskokemusta palvelujen kulutuksessa ja suoramarkkinoinnissa.

Sivustolle kerättävät tekniset tiedot rajoittuvat käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon Internet-osoitteeseen (IP-osoitteeseen), tietokoneen verkkoselaimen ja käyttöjärjestelmän ohjelmistoversioon sekä vierailun aikaan (aika, päivämäärä, vuosi). IP-osoitteita ei liitetä henkilökohtaisiin tunnistetietoihin paitsi palveluympäristöissä, joissa tämä on lisäturvatoimenpide.

Kerättyjen tietojen säilytys, siirto ja henkilökohtaiset oikeudet

Sivustolle kerättyjä henkilökohtaisia ​​teknisiä tietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilökohtaisiin tiedusteluihin ja/tai tapahtumiin liittyviä henkilötietoja säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan kanssa kirjanpitolain mukaisen liiketoimien varmentamisvelvollisuuden vuoksi. Vuorovaikutukseen sisältyy suoramarkkinointiin vastaaminen katsomalla tai napsauttamalla linkkiä.

Hammas32:n käsittelemiä henkilötietoja voidaan siirtää ilman henkilön suostumusta vain laitokselle tai henkilölle, jolla on siihen välitön laillinen oikeus (esimerkiksi tuomioistuin tai esitutkintamenettely) ja perusteltu tarve. Lisäksi Hammas32 voi luovuttaa yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa palveluja Hammas32-verkkokauppaan ja on sopimusvelvollinen pitämään jaetut tiedot luottamuksellisina. Kolmas osapuoli on esimerkiksi yhteistyökumppanimme, jonka tehtävänä on verkkokaupassa myytävien tavaroiden kuljetus.

Asiakkaiden Hammas32-ostojen yhteydessä käsittelemiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, ja oikeus käsitellä, luovuttaa tai välittää näitä tietoja kuuluu yksinomaan tietojen omistajan (asiakkaan) vastuulle.

Yksityishenkilöllä on oikeus tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, vaatia virheellisten tietojen oikaisua, vaatia henkilötietojensa käsittelyn lopettamista ja käyttää muita henkilötietolaista johtuvia oikeuksia. Kerättyjä henkilötietoja voi tarkastella, muuttaa ja täydentää verkkosivuillamme "Oma tili" -alueella.

Oletusarvoisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi jos vastaava vahvistus on saatu. Kaikilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa palveluympäristöissä. Jos korjaus on mahdollista, palveluympäristöstä riippuen, se voidaan tehdä välittömästi. Jos henkilötietoja ei voida muuttaa tai niihin ei pääse käsiksi, esitä pyyntö tietojen hankkimiseksi tai korjaamiseksi tavalla, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Mikäli mahdollista, tiedot luovutetaan tai korjataan 7 arkipäivän kuluessa. Jos haluat kieltäytyä kaikkien tai joidenkin aiheiden suoramarkkinointitarjouksista, voit tehdä sen välittömästi jokaisen lähetetyn markkinointikirjeen alatunnisteessa olevan linkin kautta. Muutos astuu voimaan välittömästi. Jos henkilötietojen käsittelylle, luovuttamiselle tai pääsyn antamiselle ei ole (enää) laillista perustetta, tietojen käytön tai poistamisen lopettamista, tietojen luovuttamisen tai tietoihin pääsyn lopettamista voidaan pyytää. Tätä varten hakemus tulee tehdä tavalla, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Pyyntöä ei hyväksytä, jos: - se voi vahingoittaa toisen henkilön oikeuksia ja vapauksia, - se voi estää palvelun tarjoamisen tai palvelun tarjoamatta jättämisen, - se voi haitata lainvalvontaelinten työtä, - ei ole teknisesti välttämätöntä ja/tai mahdollista. – hakijan henkilö ei ole laillisesti sidottu tietoihin. - hakijan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.

Esimerkiksi: – Et voi poistaa sähköpostiosoitetta, jos et enää halua vastaanottaa suoramarkkinointitarjouksia. Vaatimuksen täyttämiseksi tarvitaan vain sähköpostiosoite, johon vertailla - jotta kirjettä ei lähetetä. – Kaikkia tietoja ei voi poistaa myyntiohjelmasta (CRM), ellei lisäkontakteja suositella. Vaatimuksen täyttämiseksi dataa on silti oltava riittävästi vertailua varten - jotta yhteyttä ei oteta.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Käyttämällä Hammas32-verkkosivustoa asiakas vahvistaa hyväksyvänsä tämän tietosuojaselosteen. Hammas32 varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen ehtoja tarvittaessa ilmoittamalla asiasta kaikille lähipiiriin kuuluville. Hammas32 takaa, että muutoksista huolimatta asiakkaiden henkilötietojen laillinen suoja on aina taattu. Aloittaessamme verkkosivustomme käytön oletamme, että olet tutustunut näihin periaatteisiin ja hyväksyt ne.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäkysymykset ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt tai lausunnot pyydetään lähettämään osoitteeseen info ät hammas32 punkt ee. Jos asiakas toteaa, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietojen käsittelyn aikana, hänellä on oikeus hakea muutosta tietosuojavaltuutettuun tai tuomioistuimeen loukkauksen lopettamiseksi.

Intellektuaalne omad

Hammas32-verkkosivuston sisältö (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki kuvat ja tekstit) kuuluu joko Hammas32:lle tai muille organisaatioille ja on suojattu immateriaalioikeuksien suojaa koskevalla lainsäädännöllä, ellei toisin mainita. Hammas32-sivuston sisällön levittäminen tai käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman Hammas32:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Hammas32-sivustolla on myös viittauksia ja linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille, joiden sisältö ei ole Hammas32:n omistuksessa. Hammas32 ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden käytön seurauksista.